Afspraak Maken

Het Preventiecentrum regio Turnhout is gelegen op de site van Campus Blairon. De kabinetten worden afwisselend bemand door onze tabakologen, diëtisten en diabeteseducatoren.

Hier krijgt u een overzicht van wanneer u bij wie op raadpleging kunt. U komt te weten:

Alle raadplegingen zijn op afspraak. Patiënten kunnen alleen bij ons terecht wanneer ze door hun huisarts naar het preventiecentrum zijn doorverwezen, enkel bij de takakoloog en de diëtiste kan een afspraak gemaakt worden zonder verwijzing door de huisarts.