Zorgtrajecten

banner_zorgtrajecten

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

 

Wat is een zorgtraject?

Het aantal patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes en chronische nierinsufficiëntie is de laatste jaren sterk toegenomen. Deze aandoeningen  kennen vaak een sluipend verloop en leiden op lange termijn tot ernstige verwikkelingen. Deze verwikkelingen kunnen vermeden worden, maar dit vergt een proactieve aanpak waarin patiënten op een georganiseerde en gestructureerde wijze opgevolgd worden door  een multidisciplinair team van samenwerkende professionals die samen met de patiënt de ziekte zo goed als mogelijk onder controle proberen te houden.

Een zorgtraject start dan ook met een samenwerkingsovereenkomst (een zorgtrajectcontract) tussen drie partijen: de patiënt, zijn huisarts en de specialist.

Momenteel worden zorgtrajecten voorzien voor 2 groepen van patiënten:

  • patiënten met chronische nierinsufficiëntie
  • patiënten met diabetes mellitus type 2.

Het uitgangspunt is een optimale samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners (bv. diëtist, podoloog, oogarts) na te streven om zo de  kwaliteit van zorg te optimaliseren. Concreet kan met behulp van een zorgtraject de aanpak, behandeling en opvolging van de patiënt georganiseerd en gecoördineerd worden op maat van de specifieke situatie van de patiënt. Bovendien wordt de dialoog met de patiënt  gestimuleerd zodat hij zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in de opvolging ervan.