Longfunctieonderzoek

banner_longfunctie

Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij er sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Die chronische ontsteking leidt tot een vernauwing van de luchtwegen waardoor klachten ontstaan als hoesten, kortademigheid en een piepende ademhaling.

Astma en COPD worden daarom obstructieve (obstructie = belemmering, vernauwing) longaandoeningen genoemd. Het is niet mogelijk om te genezen van astma of COPD, maar een vroegtijdige detectie laat toe om deze ziekten goed te behandelen.

Denkt uw huisarts dat u astma of COPD heeft? Dan kan hij u doorverwijzen voor een longfunctieonderzoek.

Een longfunctieonderzoek (of spirometrie) is een soort blaastest. De arts weet door deze test hoe goed uw longen werken en of er sprake is van vernauwing van de luchtwegen. We testen ook hoe de luchtwegen reageren op de inhalatie van luchtwegmedicatie. Dit helpt de arts om vast te stellen of u astma of COPD heeft. Tijdens een controleonderzoek kunnen we een ingestelde behandeling evalueren en uw longaandoening verder opvolgen. Uw huisarts vertelt u hoe u zich kan voorbereiden op het onderzoek.

 

Afspraak maken
Wat meebrengen
Kostprijs

 

longfunctieonderzoek
Preventiecentrum
regio Turnhout