Partners

Het Preventiecentrum regio Turnhout sluit samenwerkingscontracten af naargelang de projectthema’s die ontwikkeld worden met de betrokken partners; steeds op dezelfde manier, uitgaande van evenwaardigheid van partners.

Elke klinische activiteit van het preventiecentrum is gelinkt aan een klinisch pad dat met de betrokken partners onderhandeld wordt.

In de verschillende projecten zal er samengewerkt worden met verschillende organisaties binnen de gezondheidszorg:

  • LOGO Kempen
  • AZ Turnhout
  • Verschillende ziekenfondsen
  • Kinékring
  • Apothekerskring