Bloeddrukmeting de klok rond

bloeddruk1

Wanneer uw huisarts u bloeddruk meet in zijn praktijk, is dat in feite slechts een momentopname. Ambulante 24 uursbloeddrukmeting biedt waardevolle aanvullende informatie.

24 uursbloeddrukmeting: wat en waarom?

Bloeddrukwaarden zijn niet constant en schommelen in de loop van de dag en afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. ‘s Morgens hebben we doorgaans een lagere bloeddruk dan ‘s middags of ‘s avonds. Ook tijdens onze slaap daalt onze bloeddruk. Door fysieke inspanningen, medicijngebruik en bepaalde emoties kan onze bloeddruk dan weer tijdelijk stijgen.

Een bloeddrukmeting bij uw huisarts is dan ook slechts een momentopname. Om een goed inzicht te krijgen in de bloeddrukwisselingen tijdens uw dagelijkse bezigheden kan uw arts een 24 uursbloeddrukmeting voorstellen. Hierbij wordt een dag en een nacht lang uw bloeddruk één of meerdere keren per uur gemeten door middel van een apparaatje dat u met zich meedraagt.

Het Preventiecentrum regio Turnhout biedt 24 uursbloeddrukmeting als ondersteunende dienst aan alle huisartsen in de HVRT-regio aan.

Wanneer is 24 uursbloeddrukmeting aangewezen?

Ambulante 24 uursbloeddrukmeting is aangewezen in de volgende gevallen:

  • hoge bloeddruk bij patiënten met anderzijds laag cardiovasculair risico (beslissen om behandeling te starten of te wijzigen);
  • grote verschillen in bloeddrukmetingen tijdens één of meerdere raadplegingen;
  • opmerkelijke verschillen tussen spreekkamerbloeddruk en zelfmeting (wittejas- en gemaskeerde hypertensie);
  • vermoeden van therapieresistentie (= bloeddruk boven de streefwaarde ondanks daadwerkelijk gebruik van 3 antihypertensiva van verschillende klassen in adequate dosis);
  • vermoeden van hypotensieve episodes;
  • verhoogde bloeddruk bij zwangere vrouwen (en vermoeden van pre-eclampsie).

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

De preventieverpleegkundige van het preventiecentrum doet u de bloeddrukmeter om. U krijgt uitleg over het apparaat en de metingen. De preventieverpleegkundige legt de meter aan en legt uit wat het onderzoek inhoudt. U krijgt een dagboekje mee, waarin u uw bezigheden en klachten/symptomen dient te noteren.

Zodra de meter is aangelegd en u goed geïnformeerd bent, kunt u weer gewoon naar huis. Het is belangrijk om zoveel mogelijk uw dagelijkse bezigheden te blijven doen zoals u altijd doet. Door precies datgene te doen wat u iedere andere dag zou doen, krijgt uw arts een goed beeld van uw ‘normale’ bloeddruk. Enkel zwemmen, douchen of baden mag u niet. Als u werkt, blijf dan gewoon werken. Neem geen vrije dag voor het onderzoek.

Na 24 uur levert u de meter weer in en worden alle bloeddrukwaarden in de computer opgeslagen. Het preventiecentrum bezorgt de gegevens aan uw arts voor verdere analyse. Uw arts beslist over uw verdere behandeling en medicatie.

Afspraak maken
Wat meebrengen
Kostprijs


24uurs
bloeddrukmeting
Preventiecentrum
regio Turnhout