Klinische paden

banner_klinischepaden

Een klinisch pad (of zorgpad) is een soort stappenplan dat door een multidisciplinair team wordt opgesteld en dat het totale zorgproces van een patiënt beschrijft. Het maakt concrete werkafspraken: wie doet wat wanneer? Alle stappen die de patiënt doorloopt – van verwijzing tot en met de behandeling – worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor een efficiëntere en patiëntvriendelijke aanpak.

Het Preventiecentrum engageert zich om nieuwe klinische paden met betrekking tot preventie te ontwikkelen in samenwerking met andere eerste- en tweedelijnsgezondheidszorgverleners en -structuren. Indien nodig worden deze klinische paden bijgestuurd.

Er werden klinische paden ontwikkeld voor borstcarcinoom, COPD, diabetes type 2, een volgende osteoporosebreuk voorkomen, gezamenlijke zwangerschapsopvolging, hypertensie en obesitas bij kinderen.