Doelstellingen

1. verbetering van het ondersteuningsaanbod voor huisartsen, met aandacht voor:

 • de huisarts als centrale zorgverlener en als ankerpunt voor zorgcoördinatie;
 • een snelle informatiedoorstroming en updating van nieuwe inzichten naar de zorgverleners, via een diversiteit aan regionale contacten;
 • het stimuleren van kwaliteit door (snelle, directe) feedback over (eigen) uitkomst-indicatoren.

2. samenwerking in een regionaal kader – via interdisciplinaire aanpak

 • ontwikkeling van interdisciplinaire teams door huisarts, regionale specialisten en andere ambulante zorgverleners samen te brengen;
 • ontwikkeling van regiospecifieke zorgmodellen/zorgafspraken om adequate chronische multidisciplinaire zorg te verlenen;
 • coördinatie van algemene en zorgspecifieke activiteiten – de zorgcoördinator is hiervoor essentieel, het is een sleutelfunctie.

3. verbetering van het ondersteuningsaanbod voor patiënten

 • de patiënt staat centraal, hij is partner van het preventiecentrum;
 • de patiënt actief betrekken bij zijn zorgproces is erg belangrijk. Dit kan gebeuren door educatie, het verlenen van toegang tot informatie en het opvolgen van eigen indicatorgegevens.

4. mobilisatie van niet-medische regionale partners

 • in het bijzonder paramedici, kinesisten, podologen, diëtisten, educatoren, enz.;
 • alle niet-medische regionale partners die betrokken zijn bij het preventiecentrum hebben een eigen specifieke rol te vervullen.

5. voldoende en ‘juiste’ (doelmatige) financiële incentives

 • financiële incentives voorzien voor alle belangrijke onderdelen van het preventiecentrum;
 • juist in de betekenis van ‘doelmatig’, financiële ondersteuning als stimulans voor het behalen van de juiste doelstellingen.

6. IT-ondersteuning voor dagelijkse zorg en voor transfer van gegevens en feedback

 • vergaande informatisering als basis voor een performant preventiecentrum;
 • administratieve vereenvoudiging in combinatie met geautomatiseerde datacollectie;
 • het informatiseren van gegevens betreffende patiëntendoorstroming of individuele patiëntenopvolging, van doelstellingen en indicatoren, van communicatie en informatie-uitwisseling is essentieel om het preventiecentrum te ontwikkelen en continue operationeel te houden.